ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
صفحه اصلی » با کاروان تاريخ - سند » مجموعه چهارم (صفحه اول)

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

مجموعه چهارم (صفحه اول) 

 

 

 

[64852 پ]
بخشنامه (محرمانه) صادره از سوي اردشير زاهدي وزير امور خارجه دائر بر ممنوعيت وابستگي کارمندان وزارت خانه مذکور به فرقه‌ها و گروههاي سياسي
[167-8-26 ر]
اطلاعيه مجلس حفظ الصحه دولتي در مورد لزوم استفاده از آبهاي تميز و بهداشتي جهت مصارف مردم از قبيل آشاميدن، شستشو و ... ، تاثيرات مخرب آبهاي آلوده در شيوع بيماريهاي مختلف، درخواست اهتمام اهالي در پرداخت اعانه با هدف ارتقاي بهداشت در ولايات
[64851 پ]
استعفانامه رضاشاه پهلوي از سلطنت و تفويض امور به فرزندش محمدرضا وليعهد ايران
 

[36250 ن]
بخشنامه رضاخان سردارسپه به تمامي ايالات از جمله گيلان مبني بر لزوم اهتمام در جلوگيري از انتشار مطالب کذب در روزنامه‌ها راجع به حادثه قتل رابرت ايمبري و جلوگيري از ارتباط دادن حادثه مذکور به کشورهاي خارجي
[102- 10- 2 - 86237 پ]
بخشنامه دربار شاهنشاهي مبني بر اخطار به مستخدمين دربار شاهنشاهي درصورت عبور از داخل باغها و يا چيدن ميوه‌هاي کال
[49671 پ]
بخشنامه پوشاک مستخدمين غير نظامي قشون
 

 

 

 

[51045 پ]
بخشنامه ستاد ارتش به نيروي دريايي جنوب مبني بر احتمال خرابکاري در تاسيسات نفتي و کارخانجات در جريان تظاهرات
 10/02/1330 کارگران شرکت نفت و انجام اقدامات احتياطي

[84- 3 – 2 - 111 ي]
بخشنامه سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش مبني بر تبديل بعضي از ابنيه‌ها در پادگانها به مسجد جهت تعليم دستورات اسلامي به سربازان و درخواست آماده نمودن مساجد جهت بازديد علما و روحانيون
[21820 ن]
بخشنامه رياست وزرا به حکام شهرهاي مسير تهران به تبريز دائر بر ضرورت انجام اقدامات فوري در ترميم راهها جهت سهولت عزيمت محمدحسن ميرزا وليعهد به آذربايجان
 

 

 

 

[27 – 10 - 167 ر]
بخشنامه مجلس حفظ الصحه دولتي : لزوم مايه‌کوبي بر ضد بيماري آبله به طور مجاني و توسط پزشکان مذکور در سند
[69 – 19 - 126 پ]
بخشنامه غلامرضا ازهاري رئيس ستاد ارتش در مورد چگونگي جلوگيري از افشاي اطلاعات ارتش مشتمل بر پرهيز از ذکر سمت افراد ارتش در آگهيهاي ترحيم و تبريک و پرهيز از چاپ آگهيها در جرايد کشور
[53 – 18 - 126 پ]
بخشنامه غلامرضا ازهاري به پرسنل نظامي مبني بر لزوم به کارگيري واژه‌هاي فارسي در نگارشها و مکاتبات نظامي به جاي واژه‌هاي بيگانه
 

 

 

[6251 پ]
رقم محمدتقي ميرزا رکن‌الدوله: موظف نمودن عليمردان خان تيموري حاکم جم و باخرز به اجراي دستورالعمل دولت مبني بر حمل ونقل جنازه از جايي به جاي ديگر
[38182 ن]
تلگراف رمز به استانها مشتمل بر: بخشنامه دولت درباره اعطاي امتياز نفت شمال به کمپاني امريکايي و ضرورت حمايت و تقدير تمام طبقات مردم از قبيل علما و روشنفکران از اين اقدام دولت، درج مقالاتي در جرايد در حمايت از اين امتياز به دليل احتمال مخالفت بعضي از کشورهاي خارجي با اين قرارداد و درج اسامي شهرهاي مورد نظر

[61099 ن]

پيش‌نويس نامه اسماعيل فرزانه رئيس دفتر حسن مشيرالدوله رئيس‌الوزرا به اداره نظميه تهران مبني بر لزوم صدور دستور جلوگيري از اجراي نمايش و تئاتر، ملزم نمودن جرايد مخصوصاً روزنامه رعد به امتناع از قبول اعلان نمايش ودرج آن تا آخر ماه صفر و رعايت مراسم عزاداري با توجه به تاکيدات وزارت جنگ
 

 

[3974 پ]
نامه رضاخان سردار سپه در مورد خلع سلاح ايل سنجابي
[1 – 1706 - 12 م]
نامه مجلس حفظ الصحه دولتي به رياست وزرا مبني بر لزوم تامل دکتر کاظم خان وزيري در وارد نمودن مرفين خريداري شده از خارج به ايران تا زمان صدور تصويبنامه مربوط به مجوز ورود داروهاي مخدر به ايران
[81 – 2 - 141 ص]
بخشنامه وزارت جنگ درباره ممنوعيت ازدواج صاحب‌منصبان و مستخدمين قشون با زنان خارجي
 

 

 

 

[6 - 26 - 256 الف]

اعلامیه فدائيان اسلام در مورد تحصن ملاقات‌کنندگان سيد مجتبي نواب صفوي در زندان قصر در ادامه اعتراض به بازداشت و زنداني نمودن او و درخواست آزادي وي

[22606 ن]
تلگراف مهديقلي خان هدايت حاکم آذربايجان به سيد ضياءالدين طباطبائي رئيس‌الوزرا مبني بر پيشنهاد ابطال انتخابات مجلس شوراي ملي به علت حضور قشون بيگانه در مملکت
[56 – 22 – 2 – 794 ع]
نامه خوانساري به علم وزير دربار در خصوص خبر مندرج در روزنامه دوژنو: تکذيب خبر کشف مواد مخدر در اثاثيه اشرف پهلوي در فرودگاه کوانتران توسط فرنان هيسلي
 

 

 

 

[41710 پ]
نامه مهندس نصرت‌الله احدپور به محمدرضا پهلوي درباره خيانت اميرعباس هويدا و ارتباط مشکوک او با سفارتخانه يک کشور بيگانه
[3091 پ]
تلفنگرام مالک (سرهنگ) رئيس ستاد ژاندارمري کل کشور به فرماندهي پادگان ژاندامري مبني بر خودداري از ذکر نام محمدرضا پهلوي به هنگام اجراي مراسم صبحگاه
[211 - 761 - 4 م]
گزارش سرهنگ رستگار در موضوع واگذاري 63000 متر اراضي مشجر قصر قاجار واقع در پشت زندان قصر به شهرباني با موافقت وزارت جنگ و دارايي و تصويبنامه هيات وزيران جهت توسعه زندان مذکور
 

 

[22257 ق]
درخواست موافقت با روضه‌خواني در ايام محرم در تکيه دولت
  
[38 - 241 - 5 م]
تلگراف خبرگزاري رويتر از تهران به لندن؛ توقيف نواب صفوي پيشواي فداييان اسلام
 
[11 - 8 - 256 الف]
اعلاميه عيسي صديق رياست گيلان و طوالش آن مبني بر تاسيس مدارس رايگان
     

 

 

 

[9606 ن]
اظهارات فرخي مدير روزنامه طوفان در موضوع : شکايت از خسارات وارده به اداره روزنامه و عدم تحقيقات دولت در اين مورد
[58201 پ]
عريضه  تجار فارس به مجلس شوراي ملي؛ اعلام خبر شکست اسماعيل سميتقو و فرار او به خاک ترکيه
[42461 پ]
اعتراض نسبت به قانون انحصار ترياک؛ درخواست اعطاي مهلت در اجراي قانون مزبور
     

 

 

 

[50323 پ]
سوء ظن هاوز کنسول انگليس  به عبدالله دشتي به دليل مسافرتهاي پي در پي و اقامت طولاني در تنگستان و دشتستان؛ نامه محرمانه کسمايي به سرتيپ فيروز استاندار
[50130 پ]
نامه محمد نخجوان کفيل ارکان حرب کل قشون به محمدحسين ميرزا فيروز فرمانده اردوي اعزامي جنوب؛ شايعه اتحاد قشقايي با گرمسيري دشتي و دشتستان
[7 ق]
نامه دهدشتي به وزارت جنگ؛ سوء استفاده‌هاي کمپاني نفت جنوب

 صفحه دوم
نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) - Info@iichs.net

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر